تحلیل ها
1396/3/8
1396/2/4
1396/1/19
1395/12/17
بازیکنان بازار ترکیه گزارش دادند که سازنده پلی استایرن ایرانی قیمت های خود را پس از افزایش سه رقمی در هفته گذشته، ۴۰ دلار برای محموله های CPT اصلاح کرد. این در حالی است که این اصلاح قیمتی از سوی پلی استایرن ساز ایرانی با توجه به احتیاط خریداران ترکی...
1395/12/10
1395/11/10
1395/10/5
1395/9/23
1395/9/14
1395/8/23